Hoe ziet een coachingstraject eruit? 


We beginnen met een kennismakingsgesprek. Dit is vrijblijvend en er zijn dus geen kosten aan verbonden. We bespreken wat je coachvraag is en kijken of die past bij wat ik je kan bieden. En natuurlijk kijken we of we beiden ‘de klik’ voelen om met elkaar te werken. Gaan we met elkaar in zee dan maken we een afspraak voor een uitgebreid intakegesprek en maak ik een coachovereenkomst waarin alle afspraken en jouw coachvraag/doelen zijn opgenomen. Voorafgaand aan het intakegesprek stuur ik je een vragenformulier dat je mij twee dagen voor onze afspraak retour stuurt.

(In de praktijk komt het niet vaak voor, maar in deze fase kan ook een driegesprek plaats vinden, waarin je werkgever of leidinggevende zijn of haar mening en aanvullende informatie kan geven over je functioneren, de vraagstelling en het ontwikkeldoel zoals hij of zij dat ziet.)

Een coachingstraject bestaat uit een intakegesprek en gemiddeld zo’n 7 coachgesprekken. Afhankelijk van je coachvraag kan er, voorafgaand aan de start van het traject, een drijfverentest gedaan worden. Na ieder coachgesprek worden in de periode voor het volgende gesprek enkele reflectievragen beantwoord, deze hebben betrekking op de integratie van de nieuwe inzichten die je opgedaan hebt. Enkele dagen voor een volgend gesprek stuur je mij deze, zodat ik me kan voorbereiden om je zo goed mogelijk te coachen. 
Het coachingstraject wordt afgesloten met een evaluerend (eventueel drie)gesprek. Hierin wordt gekeken of het ontwikkeldoel is gehaald en welk proces je hebt doorgemaakt. De gesprekken vinden plaats in een frequentie van eens per 2 à 3 weken. Regelmatig kiezen mensen er daarna voor om nog een periode door te gaan met eens in de twee à drie maanden een follow-up gesprek. Maar dit is uiteraard persoonlijk en afhankelijk van je eigen behoefte.

Tijdsinvestering van jou


Een coachingsgesprek duurt ongeveer 1,5 uur. Daarbij komt het beantwoorden van de reflectievragen en eventueel ‘huiswerk’. Hoeveel tijd je hieraan besteedt is afhankelijk van hoe intensief je met de coaching bezig wilt en kunt zijn.

Resultaten

Je weet wie jij ten diepste bent en wat je wilt.
Je bent effectief binnen je relaties, zowel in werk als privé.
Je leeft je Talent én bent je bewust van je valkuilen.
Slachtofferschap is veranderd in verantwoordelijkheid nemen.
Je voelt je energiek, bent proactief en creatief.
Je voelt je betrokken bij je werk, organisatie en collega’s.