Intervisiebegeleiding


Persoonlijke bezinning en reflectie en de ontwikkeling van kennis en kunde. Nadenken over de effectiviteit van je handelen in relatie tot het oplossen van vraagstukken in interactie met andere professionals. Dit is kortweg waar intervisie een waardevolle en krachtige bijdrage aan levert.

Voor organisaties bied ik twee verschillende mogelijkheden aan als het gaat om intervisie.

  • Begeleiding van groepen
  • Trainen van groepen

Verdere tekst volgt nog.